www.dalieubacsidungquynhon.com

B?NH DA LI?U

B?NH GIUN ??A CH ? NG??I

A. TM T?C V? B?NH DO GIUN ??A CH, MO GY RA

I. ??c ?i?m:

1. Giun ??a ch Toxocara canis v-mo Toxocara cati m?t b?nh gy ra ? ng??i do k sinh trng.

?y l m?t b?nh do k sinh trng k sinh l?c ch? gy ra, l?c ch? b?i v v?t ch? k sinh c?a chng l ch, mo ch? khng ph?i ng??i. khi ng??i b? nhi?m chng v b?t c? l do g th chng s? k sinh l?c ch? ? ng??i v c th? gy ra b?nh cho ng??i. b?nh giun ??a ? ch, mo ? ng??i c th? c 3 lo?i h?i ch?ng: u h?t do ?u trng (larval granulomatosis), ?u trng di chuy?n n?i t?ng ? ng??i (Viceral larva migrans [VLM] in man), ?u trng di chuy?n ? m?t (Ocular larva migrans-OLM).

V? hnh thi h?c: con ??c c kch th??c 4-10cm v con ci 6-18cm. Hnh dng trng gi?ng con giun ??a giai ?o?n tr? (young ascaris), cc mc c?a giun ph?n c? h?p ? ?o?n cu?i. Tr?ng c hnh bn thy, dy, v? b? r?, kch th??c 90 x 75micron.

2. Chu k? sinh h?c v pht tri?n ? ch, mo:

Chu k? c?a Toxocara canis t??ng t? chu k? sinh h?c c?a giun ??a ng??i Ascaris lumbricoides. M?t ?i?m khc bi?t l v?t ch? cu?i cng phn b? trong ph?m vi r?ng h?n. V?t ch? cu?i cng l nh?ng ??ng v?t ?n th?t h? ch c?a gia ?nh nui, trong khi ? v?t ch? ?n th?t cc h? khc, bao g?m ng??i th ch?a r. Nh?ng ?i?m ??c bi?t l con ???ng di chuy?n trong c? th? ch c khc nhau ty thu?c ?? tu?i, gi?i tnh v kh? n?ng dung n?p c?a ch.

Ch nhi?m b?nh do ?n ph?i nh?ng tr?ng giun c phi (embryonated eggs) hay m ??ng v?t c ch?a ?u trng giun ??a ch. Tuy nhin, hnh vi c?a ?u trng khc nhau ph? thu?c vo tu?i v gi?i tnh c?a ch. Trn nh?ng con ch tr? (< h?n 3 thng) tr?ng s? ?? trong t trng v ?u trng vo trong h? b?ch huy?t v h? mao t?nh m?ch, t? ?y s? mang chng ??n gan, tim v ph?i- n?i ? ?u trng s? pht tri?n v thot v? /thay v?. Ti?p ??n ?u trng s? xuyn qua kh qu?n vo trong th?c qu?n v ??n ru?t non. Nh?ng tr?ng ??u tin xu?t hi?n trong phn l vo th?i ?i?m 4-5 tu?n sau khi nhi?m. Tuy nhin, ? nh?ng con ch l?n tu?i h?n, ?u trng hi?m khi xuyn qua ph?i ??n kh qu?n (theo ???ng di chuy?n [lung-trachea migration]). H?u h?t chng vo trong dng mu r?i phn tn trong ton b? c? th? v m c?a v?t ch? ch; ??c bi?t l chng v?n gi? nguyn ?u trng giai ?o?n nhi?m cho ??n khi chng ??n m.

T?m quan tr?ng c?a qu trnh di chuy?n trong c? th? ny (khc v?i di chuy?n ??n ph?i v kh qu?n) l thu?n l?i trong ly truy?n chu sinh (prenatal), ch?ng h?n, ?u trng xuyn qua b?c thai ch ci ??n pht tri?n trong phi thai. ?u trng v?n t?n t?i trong gan phi thai cho ??n khi sinh v r?i chng ti?p t?c di chuy?n ??n ph?i, kh qu?n v ru?t non; t?i ? ?u trng s? tr??ng thnh. Ngoi s? lan truy?n chu sinh, s? lan truy?n qua ???ng s?a m? (transmammary) ?i khi c?ng x?y ra.

Chu k? sinh h?c c?a Toxocara cati g?n t??ng t? Toxocara canis. Khi nh?ng tr?ng embryonated egg tr??ng thnh ???c nu?t vo, chng pht tri?n ??n giai ?o?n tr??ng thnh thng qua ???ng di chuy?n ph?i-kh qu?n. trong nh?ng tr??ng h?p nhi?m ? mo tr??ng thnh, m?t vi tr?ng b? ?n vo s? pht tri?n theo h??ng ny, nh?ng m?t s? khc s? k sinh trong nh?ng m khc nhau nh? giai ?o?n ?u trng. M?c d nhi?m trng qua con ???ng nhau thai khng x?y ra, ?u trng ? con mo ci ?i vo tuy?n s?a, nhi?m cho mo con qua ???ng s?a.

3. ???ng ly nhi?m:

3.1. Trn ch v mo:

a.Tr?c ti?p b?ng con ???ng tiu ha tr?ng nhi?m ?u trng t? ??t.

b.Gin ti?p b?ng cch ?n cc v?t ch? ?n th?t

c.Nhi?m trng chu sinh (ch? c T.canis)

d.Tiu ha ?u trng qua con ???ng phn

e.Ly truy?n qua ???ng s?a

3.2.Trn ng??i:

a.Gin ti?p b?ng cch ti?p xc v?i cc v?t b? nhi?m ?u trng

b.Gin ti?p qua cch ?n ??t (geophagia), phn (coprophagia) hay cc th?c ph?m c tr?ng giun ??a ch nhi?m.

c.Tr?c ti?p b?ng cch tay nhi?m ti?p xc cc c b?o m?u nhi?m m?m b?nh hay mi?ng, t? lt,

Con ng??i b? nhi?m ph?i do nu?t tr?ng tr??ng thnh ho?c ?n th?t c?a v?t ch? khc c ch?a ?u trng. Trn tr? em t? 1 - 4 tu?i s? c t? l? m?c b?nh cao h?n do c nhi?u c? h?i nhi?m t? ??t. Sau khi tiu ha, ?u trng tch ra kh?i tr?ng tr??ng thnh ?i ??n nh?ng c? quan khc b?ng con ???ng di chuy?n trong c? th?. Chng c?ng c th? chu du vi l?n ??n cc m, cu?i cng ?ng kn thnh ?u trng v t?o u h?t, lm t?ng b?ch c?u eosin ? t?t c? cc c? quan chnh c?a c? th?, trong ? bao g?m c? no v m?t.

4. D?ch t?:

B?nh do giun ??a ch, mo gy ra c th? xu?t hi?n kh?p m?i n?i trn th? gi?i, khng ph? thu?c nng thn hay thnh th?, ngay c? nh?ng n??c tin ti?n v?n c kh? n?ng nhi?m v th?m ch nhi?m nhi?u. Do v?y, m?t s? qu?c gia c cc bc s? chuyn ch?m sc cho con v?t c?nh, v?t c?ng, th nui trong nh nh? t?i Nh?t B?n, M?, c, Php, Chi L, Na Uy,.

II. Tri?u ch?ng h?c:

Tri?u ch?ng lm sng ph? thu?c r?t nhi?u vo s? l??ng v v? tr k sinh c?a sn ??i v?i v?t ch?, v bi?u hi?n tri?u ch?ng b?t ??u t? cc c? quan b? nhi?m. C th? khng c tri?u ch?ng n?u nhi?m trng nh?, ?u trng c th? lang thang trong gan, ph?i, tim, no, m?t v c th? gy ra h?i ch?ng t?ng eosin m?n tnh, t?ng b?ch c?u, s?t, gan to, vim ph? qu?n, gi? hen, vim ph?i, vim c? tim, ??ng kinh ho?c tr tr? tr tu?, vim vng m?c, vim k?t m?c, vim mng b ?o, vim nhn c?u... Trong qu trnh l?u hnh trong c? th? chng ?i ??n cc m khc nhau v gy ra t nh?t 3 tri?u ch?ng ? ng??i:

- U h?t do ?u trng (larval granulomatosis),

- H?i ch?ng ?u trng di chuy?n trong t?ng (visceral larva migrans syndrome),

- Hi ch?ng ?u trng di chuy?n trong c? quan m?t (ocular larva migrans syndrome)

V ph?n l?n l nhi?m giun ??a ch / mo ?n khng tri?u ch?ng (covert toxocariasis).

III. Ch?n ?on :

1. -Trn ch v mo: xt nghi?m phn ch?n ?on d?a trn ??c ?i?m tr?ng ho?c tm th?y giun trong m?u phn;

2.-Trn ng??i: ch?n ?on lm sng th??ng khng ch?c ch?n b?i l? tri?u ch?ng giun ??a ch v mo khng ?i?n hnh; sinh thi?t gan, tm th?y giun v test huy?t thanh mi?n d?ch s? h? tr? ch?n ?on r?t nhi?u.

Th?t kh ch?n ?on xc ??nh d?a trn lavabo b?i v c? tr?ng v sn ??u khng ?i qua phn ng??i, k?t qu? sinh thi?t th??ng khng xc ??nh cho d t?n th??ng cc m lan r?ng.

Ngoi ra, nh?ng d?u hi?u t? nhin v lm sng khng ??c hi?u c th? d?n ??n ch?n ?on khng chnh xc ho?c thi?u c? s?.

- Test huy?t thanh mi?n d?ch ELISA r?t c ch trong ch?n ?on. S? d?ng ELISA ??c hi?u khng nguyn giai ?o?n ?u trng s? c hi?u qu? v ?? nh?y h?n cc tt ch?n ?on khc n?u huy?t thanh ???c ? /h?p ph? ln ??u tin v?i khng nguyn trong huy?t thanh Ascaris ?? lo?i b? nh?ng khng th? gy ra ph?n ?ng cho.

Cc xt nghi?m khc c th? bi?u hi?n t?ng gammaglobuline mu v t?ng hi?u gi khng th? anti-A ho?c anti-B isohemagglutinin. U h?t ho?c d?ng abces c th? xu?t hi?n trn phim ch?p CT scans v?i hnh ?nh gi?m m gi?ng nh? t? ch?c vim nhi?m.

- Test trong da hay l?y da Toxocara c th? cho ph?n ?ng d??ng tnh gi? do cc d? nguyn chia s? chung (shared allergens) gi?a Toxocara v Ascaris.

- Cc ph??ng php ?o quang ( ph??ng php ELISA ?o m?t ?? quang) c gi tr? ch?n ?on xc ??nh cao h?n .

3. Ch?n ?on xc ??nh m?t b?nh h? th?ng do k sinh trng giun ??a ch

1.S? hi?n di?n c?a cc tri?u ch?ng lm sng ??c bi?t (gan to)

2.Cc xt nghi?m c?n lm sng (t?ng b?ch c?u, ??c bi?t t?ng b?ch c?u eosin t?ng trn 8% , c th? t?ng trn 50%, hi?u gi isohemagglutinin v t?ng gammaglobulin huy?t thanh;

3.Ti?n s? lm sng (c ti?p xc ngu?n ly ch mo, ho?c thi ?n ??t ? tr? em)

4. S? c m?t c?a test huy?t thanh d??ng tnh v?i khng th? khng Toxocara spp trong huy?t thanh (ELISA ho?c Ouchterlony test).

IV. ?i?u tr?:

Hi?n t?i c r?t nhi?u lo?i thu?c trn th? tr??ng c hi?u qu? v?i b?nh giun ??a cho mo ny, song m?i lo?i thu?c c c? ch? tc d?ng ring v c nh?ng tc d?ng ph? nh?t ??nh. Ph?n l?n li?u trnh ?i?u tr? thu?c no c?ng v?y l di ngy nn kh trnh kh?i cc c?m gic kh ch?u, nh?t l tri?u ch?ng r?i lo?n tiu ha. D??i ?y l m?t s? thu?c c hi?u qu? v ? ???c nghin c?u:

- Thiabendazole 25mg/kg cn n?ng, hai l?n/ngy trong 21 ngy.

- Dietylcarbamazine 3mg/kg cn n?ng 3 l?n/ ngy trong 21 ngy.

- Albendazole g?n ?y c?ng cho th?y c hi?u qu? trn tru?ng h?p nhi?m giun ??a ch, v?i li?u cao 800mg/ ngy trong 2-3 tu?n.

V ?y l giun ??a ch s?ng k sinh l?c ch? cho nn ?u trng giun khng ? trong ru?t m chng giao du kh?p n?i t?ng, m m?m v da. Chnh v v?y m v?n ?? ?i?u tr? r?t kh kh?n v li?u trnh ?i?u tr? di ngy ch? khng ph?i ch? u?ng m?t li?u duy nh?t nh? giun ??a ng??i.

1. Pht ?? ?i?u tr?:

- Hi?n nay thu?c ???c l?a ch?n l Albedazol c r?t nhi?u bi?t d??c trn th? tr??ng v r?t nhi?u h?ng s?n xu?t k? c? trong n??c v thu?c ngo?i nh?p.

- Pht ?? ?i?u tr? l 21 ngy v?i 800 mg/ ngy . N?u trong th?i gian sau ?i?u tr? li?u trnh ??u tin m cc tri?u ch?ng ??c hi?u c?i thi?n r th khng ?i?u tr? l?p l?i, n?u sau ?i?u tr? li?u trnh ??u tin m cc tri?u ch?ng ??c hi?u khng c?i thi?n th xem xt ?i?u tr? li?u trnh ti?p theo l 14 ngy v?i 800 mg/ ngy v cch l?u trnh ??u tin t nh?t l 01 thng ?? trnh ng? ??c cho gan c th? x?y ra. Trong tr??ng h?p sau ?i?u tr? li?u trnh th? 2 m cc tri?u ch?ng ??c hi?u khng c?i thi?n th c th? xem xt ?i?u tr? li?u trnh l?n 3 v?i 7 ngy, n?u v?n cn tri?u ch?ng th c?n r sot l?i tri?u ch?ng ? c ph?i l do giun ??a ch gy ra hay khng, xt nghi?m d??ng tnh ? c ?ng ch?a, c?n ph?i xem xt lo?i tr? ?? c h??ng ch?n ?on khc v ?i?u tr? thch h?p.

- L?u Tc d?ng ph? c?a thu?c: c kh nhi?u tc d?ng khng mong mu?n nh?ng ?i?u ?ng l?u l vim gan v gi?m b?ch c?u h?t. Do v?y tr??c khi ?i?u tr? v sau khi ?i?u tr? m?t li?u trnh vi?c ki?m ra cng th?c b?ch c?u, ch?c n?ng gan v siu m gan l r?t c?n thi?t.

2. Xt nghi?m theo di sau ?i?u tr?:

V sau khi giun ch?t th khng th? v?n cn t?n t?i trong mu ng??i b?nh m?t th?i gian kh di, do ? xt nghi?m ?? theo di k?t qu? ?i?u tr? c ?p ?ng hay khng th ph?i l 6 thng v 12 thng sau ?i?u tr?, n?u hi?u gi khng th? gi?m d?n th li?u trnh ?i?u tr? c ?p ?ng t?t.

V. Phng b?nh:

1.H?n ch? t?i ?a ti?p xc, cc ch mo b? nhi?m v mi tr??ng nghi ng? c b?nh;

2.Ki?m tra phn c?a nh?ng ch con hng tu?n v t?y giun m?i thng cho ??n khi phn tr? nn m tnh; Ph?i c quy trnh ki?m tra phn ??nh k? m?i n?m cho ch v c k? ho?ch ?i?u tr? c?n thi?t;

3. Khng ?? ch ch?y trong khu v??n ch?i tr? con, cng vin v khng ?? tr? ch?i v?i ch.

4. Nhanh chng lo?i b? cc thng ch?a phn ch, n?i g? c?a ch c?n ph?i cch ly v?i ng??i v ph?i ???c d?n s?ch, kh? trung hng ngy;

5. Ki?m sot ch ch?t ch? v bu?c dy xch, khng ?? ch nh?y rng.

6. Tuyn truy?n gio d?c s?c kh?e cho cng ??ng v nh?ng ch? v?t nui b?i cc nh th y, cc th?y thu?c, cc nh ho?t ??ng x h?i ?? gp ph?n vo cng tc d? phng v phng ch?ng b?nh.

7. R?a ta cho tr? con sau khi ch?i ? n?i c ct v v?t nui.

B. T?I SAO T? L? NHI?M GIUN ??A CH/MO ? NG??I L?I CAO NH? HI?N NAY

Trong th?i gian qua, kh nhi?u b?nh nhn hoang mang v th?m ch m?t bnh t?nh khi c?m trn tay m?t xt nghi?m huy?t thanh mi?n d?ch ELISA d??ng tnh v?i giun ??a ch, trong khi ? c ng??i bi?u hi?n tri?u ch?ng ho?c khng bi?u hi?n tri?u ch?ng, nh?ng ph?n l?n cc tri?u ch?ng lm sng ny khng ?i?n hnh v r?t m? h? v m?t ?i?m chung l c?m th?y ng?a, ?au ??u, kh ch?u trong ng??i.

Trong th?i gian g?n 2 n?m qua, d??ng nh? trn 85% s? ng??i ??n khm v nh?p vi?n ho?c ki?m tra xt nghi?m b? ch?n ?on cc lo?i giun sn (g?m ELISA cho sn l gan l?n Fasciolae spp. , ?u trng sn l?n Cysticercosis, giun ??u gai Gnathostoma spinigerum, giun l??n Strongyloides stercoralis, giun ??a ch/mo Toxocara spp. ng?u nhin t?i cc vi?n, b?nh vi?n nh n??c v c? s? ?i?u tr? t? nhn trong c? n??c, k? c? t?i B?nh vi?n Phong Da li?u Trung ??ng Quy Ha cho th?y ph?n l?n d??ng tnh v?i giun ??a ch, mo Toxocara spp.

M?t ?i?u ?ng ch l b?t lu?n c k?t h?p tri?u ch?ng lm sng trn b?nh nhn hay khng, thng s? b?ch c?u eosin t?ng cao hay khng? Cc thng s? khc v? sinh ha, huy?t h?c,...(ngh?a l li?u c ?? tiu chu?n ?? ch?n ?on m?t ca b?nh giun ??a ch, mo hay khng?) th cc bc s? ?i?u tr? v?n k ??n nh? m?t bi h?c thu?c lng l Albendazole 42 vin, 28 vin, r?i l?i 14 vin, r?i ?u l?i vo ?, c tr??ng h?p b?nh nhn dng ??n t?ng c?ng 168 vin Albendazole 400mg....m b?nh nhn th v?n c? ng?a, c? n?i m? ?ay, c? xu?t hi?n dt m?ng ??. Th?m ch c tr??ng h?p b?nh nhn bi?u hi?n lm sng r?t r l bi?u hi?n m?t vim da ti?t b? nh?n c?ng ch?n ?on do giun ??a ch (v xt nghi?m ELISA Toxocara spp d??ng tnh 1/1600) nn c? th? ?i?u tr? v theo di 6 thng, ??n khi b?nh nhn ??n khm t?i B?nh vi?n Phong v da li?u Trung ??ng Quy Ha m?i ???c cc bc s? xc ??nh l b?nh vim da d?u ti?t b v cn nhi?u ca b?nh khc n?a ....

V?y nguyn nhn do ?u m d?n ??n hi?n t??ng ng??i ng??i nhi?m giun ??a ch, nh nh, ng??i ng??i ?i?u tr? giun ??a ch nh? v?y. Th?c h? tnh tr?ng nhi?m/ b?nh giun ??a ch / mo nh? th? no hi?n nay? ? c?ng l cu h?i m b?n ??c c?ng nh? nhi?u ??ng nghi?p ho?c ng??i thn gia ?nh ?i xt nghi?m v?i k?t qu? Toxocara spp d??ng tnh v m?t ti thu?c trn tay; t?i sao ai c?ng m?c giun ??a ch v?y?

D??i ?y l cc d?n li?u d?a trn y h?c ch?ng c?.

1. Th? nh?t, m?t cng trnh nghin c?u r?t tuy?t v?i c?a nhm tc gi? Mustafa Kaplan, Ahmet Kalkan, Salih Kuk, Kutbeddin Demirdag, Mehmet Ozden, and S. Sirri Kilic ?ang cng tc t?i ??i h?c y khoa, khoa k sinh tng y h?c, khoa vi trng h?c cng ti?n hnh v ??ng trn t?p ch Yonsei Med J Vol. 49, No. 2, 2008 cho bi?t: M?t t? l? huy?t thanh d??ng tnh cao v?i Toxocara ? ???c bo co t?i nhi?u qu?c gia ?ang pht tri?n-n?i m th?i ti?t ? ? ?m, ?m thch h?p cho tr?ng s?ng st v pht tri?n trong ??t. B?nh giun ??a ch mo th??ng g?p ? nh?ng n?i m qu?n th? ch l?n nh?ng tnh tr?ng v? sinh km. Qu?n th? nhi?m b?nh cao bao g?m tr? em, ng??i ch? nui ch, ng??i ?ang s?ng t?i cc vng nng thn v ng??i c h?i ch?ng pica. C m?t m?i lin quan ch?t ch? gi?a l?i s?ng v nguy c? nhi?m b?nh Toxocara ???c ghi nh?n. Ngoi ra, nhi?m Toxocara c th? t?ng trn nh?ng ??i t??ng tr tu? pht tri?n ch?m ho?c b?nh l th?n kinh khi h? khng th?c hi?n ??y ?? v? sinh. ?i?n hnh, cc b?nh nhn b? tm th?n phn li?t v? sinh km v k? n?ng ch?m sc b?n thn km. M?c ?ch trong nghin c?u c?a h? l ?i?u tra t? l? huy?t thanh d??ng tnh v?i giun ??a ch mo trong s? cc b?nh nhn tm th?n phn li?t v so snh chng v?i nhm ng??i kh?e m?nh t?i Th? Nh? K?.

Ch?n ?on b?nh giun ??a ch mo hi?n t?i d?a vo cc xt nghi?m huy?t thanh h?c s? d?ng cc khng nguyn ti?t (excretory-secretory antigens) t? ?u trng giai ?o?n 2 c?a T. canis (TES), v chng th?t kh pht hi?n m?t ?u trng Toxocara giai ?o?n nhi?m trn m?u sinh thi?t. ELISA v Western-blott l cc xt nghi?m th??ng ???c s? d?ng nh?t ?? xc ??nh khng th? khng Toxocara.

Chng ta c?ng nn bi?t xt nghi?m ELISA hi?n ?ang lm ph? bi?n, khng ??t ti?n v ??c bi?t chng ???c khuy?n co r?t nhi?u trong nghin c?u ?nh gi v? m?t d?ch t? h?c. Cc xt nghi?m ELISA c s? d?ng khng nguyn TES th cho ?? ??c hi?u cao (86 - 100%) v ?? nh?y c?ng v?y (80 - 100%). Ph?n ?ng d??ng tnh cho ? ???c bo co r?t nhi?u trong cc chuyn san v? xt nghi?m huy?t thanh h?c ? nhi?m trng giun sn nh? d??ng tnh cho v?i 14 lo?i b?nh giun sn khc nhau: giun ch?, giun xo?n, giun l??n, giun ??u gai, giun m?ch, b?nh do k sinh trng anisakiasis, giun ??a, giun mc, sn mng, sn l ph?i, sn l gan l?n, sn nhi v b?nh spirometriasis) khi s? d?ng cc khng nguyn TES ?? xt nghi?m tm khng th? m?c d ? s? d?ng khng nguyn ti t? h?p.

2. Th? hai, c?ng c?n l?u ??n cc kt ch?n ?on huy?t thanh h?c hi?n nay xem th? lo?i khng nguyn ci ??t l lo?i khng nguyn thn hay khng nguyn ti?t ?? chng ta m?i c kh? n?ng ?nh gi g?n chnh xc trn b?nh nhn ?? ??a ra quy?t ??nh ?i?u tr?;

3. Th? ba, vi?c ch?n ?on xc ??nh v ??a ra quy?t ??nh ?i?u tr? cn ty thu?c r?t nhi?u y?u t? ch? khng ch? ??n thu?n ch? m?i xt nghi?m d??ng tnh ELISA v chng khng ph?i l chu?n vng trong ch?n ?on b?nh giun ??a ch.

4. Th? t?, hi?n nay cc phng xt nghi?m ph?n l?n ch? d?ng l?i ??c k?t qu? d??ng tnh d?ng hi?u gi khng th? 1/800; 1/1600; 1/3200; 1/6400 ch? ch?a p d?ng cc ph??ng php ?o quang, nn k?t qu? xt nghi?m cn h?n ch? trong vi?c ?nh gi gi?a m tnh v d??ng tnh. Ni tm l?i, th?c t? xt nghi?m huy?t thanh ch?n ?on hi?n nay ?nh gi t? l? d??ng tnh c?a giun ??a ch, ?? t? ? lm c? s? cho ?i?u tr? v theo di di?n ti?n b?nh l ch?a ph?i l m?t k? thu?t ch?n nh?t t?t nh?t.

Ti li?u tham kh?o

1. Mustafa Kaplan, Ahmet Kalkan, Salih Kuk, Kutbeddin Demirdag, Mehmet Ozden, and S. Sirri Kilic, t?p ch Yonsei Med J Vol. 49, No. 2, 2008

2.Kaplan M, Kuk S, Kalkan A. Examination of Toxocara spp. in different playgrounds in Elazig. Firat Univ J Health Sci 2002;16:277-9.

3.Park HY, Lee SU, Huh S, Kong Y, Magnaval JF. A seroepidemiological survey for toxocariasis in apparently healthy residents in Gangwon-do, Korea. Korean J Parasitol 2002;40:113-7.

4 .Kaplan M, Kuk S, Kalkan A, Demirda? K, Ozdarendeli A. Fasciola hepatica seroprevalence in the Elazi? region. Bull Microbiol 2002;36:337-42.

5. Th?c s?, bc s? Hu?nh H?ng Quang , giun ??a ch mo, 2008, T?i sao t? l? m?c b?nh giun ??a ch/mo (Toxocara spp.) theo ch?n ?on huy?t thanh ELISA l?i cao nh? hi?n nay, 2009.

T? V?N TR?C TUY?N

Bc s? Hoa T?n D?ng
0983045356
0934994650

??a ch? : Ki?t S? 1 ???ng V Li?u -Bn c?nh c?ng vo b?n xe Quy Nh?n

JLIB_HTML_CLOAKING


B?N ?? PHNG KHM

LIN K? WEBSITE

TH?NG K TRUY C?P

213994
Hôm nay :Hôm nay :175
Hôm qua :Hôm qua :183
Trong tuần :Trong tuần :358
Trong tháng :Trong tháng :3825
Tổng truy cập :Tổng truy cập :213994
L?CH